Autor Wątek: Linia energetyczna Ełk - granica RP  (Przeczytany 2038 razy)

Offline Revan144

  • ChrisFix
  • Super Poster
  • ****
  • Wiadomości: 601
  • Płeć: Mężczyzna
  • #1
Linia energetyczna Ełk - granica RP
« dnia: 27 Lis, 2013, 23:32:48 »
Co raz głośniej jest na temat ważnej inwestycji - mostu energetycznego Polska - Litwa, którego budowa jest planowana już od niemal 5 lat. Jak każda inna budzi sporo kontrowersji, jak i protestów, najgłośniej jest w gminie Bakałarzewo, gdzie mieszkańcy chcą, aby linia przebiegała pod ziemią, ponieważ uważają, że ogromne słupy obniżą wartość ich ziem.
W internecie możemy znaleźć sporo informacji na ten temat.

Na wykonawcę inwestycji wybrano konsorcjum warszawskich firm IDS-BUD i Enprom, które zaoferowało cenę w wysokości prawie 463,5 mln zł. Tańszą ofertę (ok. 352,3 mln zł) złożyło konsorcjum, którego liderem była firma Centrum Nowoczesnych Technologii (wcześniej Energopol – Południe), ale została ona odrzucona ze względu na to, że treść oferty nie odpowiadała wymogom zawartym w SIWZ, a także w ocenie zamawiającego zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Trzeci oferent – konsorcjum, któremu przewodziła spółka Eltel Networks, zaproponował cenę na poziome nieco przekraczającym 583 mln zł.

Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny za opracowanie projektu wykonawczego i wybudowanie dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV pomiędzy stacją elektroenergetyczną Ełk Bis a granicą RP wraz z przęsłem granicznym. Szacowna długość linii wynosi około 112 km.

W zakres zamówienia wchodzi:

- Prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,
- Opracowanie projektu wykonawczego budowy Linii i uzyskanie opinii Zamawiającego,
- Zakup, magazynowanie i transport na plac budowy niezbędnych materiałów do budowy linii  i przebudowy obiektów kolidujących z Linią,
- Budowa Linii wraz z traktami światłowodowymi,
- Przebudowa obiektów kolidujących z Linią,
- Wykonanie przęsła granicznego pomiędzy polskim a litewskim odcinkiem linii Ełk Bis – Alytus,
- Połączenie Linii z SE Ełk Bis na bramkach stacyjnych,
- Przeprowadzenie prób i badań odbiorczych,
- Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
- Zgłoszenie zakończenia prac, dokonanie niezbędnych zgłoszeń oraz uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń.

Termin wykonania zamówienia: 31.10.2015 r.

Nowe połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa:
- połączy system energetyczny państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii z systemem energetycznym Europy Zachodniej;
- wzmocni niezależność energetyczną obydwu państw;
- przyczyni się do budowy wspólnego rynku elektroenergetycznego UE;
- zwiększy gwarancję ciągłości dostaw energii.

Zgodnie z zasadami wolnego rynku, kierunek dostaw energii elektrycznej będzie wyznaczany według zapotrzebowania. Na przykład, możliwy brak energii w regionie Morza Bałtyckiego, po zamknięciu elektrowni atomowej Ignalina, będzie mógł zostać zrekompensowany importem energii, a w sytuacji pojawienia się nowych źródeł pozyskiwania energii, zaistnieje możliwość eksportu nadmiaru energii.
Budowa połączenia w znacznym stopniu wpłynie na wzmocnienie sieci przesyłowej oraz jej rozwój w północno-wschodniej Polsce i południowej Litwie.

Jak będzie wyglądać trasa tej linii energetycznej?
http://www.pse.pl/uploads/obrazki/mapa_inwestycji.jpg

Z mapy powyżej można wywnioskować, że będzie częściowo przebiegała przez teren gm. Suwałki jak i miasta:
Na koniec trochę ciekawostek na temat słupów jak i samej linii:
- dwutorowa linia NN o napięciu 400kV i mocy 500 MW
- słupy kratowe o wysokości do 78 m, w niektórych przypadkach nawet 90 m (umożliwia poprowadzenie przewodów nad koronami leśnych drzew, co ograniczy ich wycinkę)
- odległość pomiędzy przęsłami wyniesie 350-450 m
- linie będą wisiały min. 13 metrów nad ziemią w najniższych punktach trasy
- przewody nie zakłócą prac urządzeń rolniczych
- możliwość budowy 35 m od linii - szum i pola linii znajdują się w polskich normach wyraźnie poniżej dopuszczalnych wartości
- tzw. pas technologiczny wymaga wycięcia drzew w lasach i wyniesie 70 metrów (po 35 na stronę)
- długość linii wyniesie 112 km


Źródło i lektura :)
http://ids-bud.pl/pl/aktualnosci/74-ids-bud-s-a-zrealizuje-budowe-linii-400kv-elk-bis-granica-rp
http://www.eostroleka.pl/budowa-polsko-8211-litewskiego-mostu-energetycznego-pse-wybralo-wykonawce-linii-elk-bis---granica-rp,art34605.html
http://liniaelkgranica.pl/
http://www.pse-operator.pl/index.php?dzid=143&did=746
http://www.elk-lomza.eu/
http://www.litpol-link.com/pl/strona-tytuowa.html
http://www.litgrid.eu/index.php/tinklo-pletra/strateginiai-projektai/litpol-link/116
http://www.polaczeniepolskalitwa.pl/
http://www.narew-ostroleka.eu/znaczenie
http://liniaelkgranica.pl/materialy_/folder_litpol_ebook.pdf
Hey guys, ChrisFix here!
FB Page