Autor Wątek: My Family History in Suwalki  (Przeczytany 81348 razy)

Offline jesiotr1

 • Weteran
 • ***
 • Wiadomości: 213
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Sty, 2010, 17:36:53 »
Trzeba szukać śladów wszędzie. Zespół cmentarzy: rzymsko-katolickiego, ewangelickiego, prawosławnego, żydowskiego i mahometańskiego, ul. Bakałarzewska.
Może mają jakąś ewidencję pochówków, nie wszyscy wyjechali do Turcji.
Pamiętam obok cmentarza żydowskiego wydzielony parkanem kwartał i nagrobki wyznania mahometańskiego.
Przedwojenni Suwalczanie mówili "ciastka u Turka".W latach 50-tych  kupowałem w pierwszej bramie za Apteką bułeczki z serkiem. Tam była piekarnia i ciastka.

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Sty, 2010, 02:09:58 »
Thanks for your texts. The Islamic grave stones can belong to Tatars. Perhaps some of Turkish bakers' cemeteries can be at here. Turkish names are usually finish with zade or oglu. Zade or oglu means son. My greatgrandfather has worked with bakers from his area. Our main aim is to reach my greatgrandparents' sisters or brothers's ancestry. Thanks again.  

Tłumaczenie Google

Dziękujemy za wypowiedzi. Islamskie nagrobki mogą należeć do Tatarów. Być może niektóre cmentarze tureckich piekarzy znajdują się tutaj. Tureckie nazwiska zwykle kończą się na: zade lub oglu. Zade lub oglu oznacza syna. Mój pradziadek pracował w piekarni w swoim fachu. Naszym głównym celem jest ustalenie pochodzenia sióstr i braci mojej prababci. Jeszcze raz dziękujemy.
« Ostatnia zmiana: 28 Sty, 2010, 22:34:48 wysłana przez noka »

Offline Krzysztof

 • Weteran
 • ***
 • Wiadomości: 417
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Sty, 2010, 19:19:08 »
Pytania do Gulapoglu:

1. Gdzie i kiedy był ślub ?
Komentarz do pytania:
Jeżeli ślub był w Suwałkach to należy szukać gminy wyznaniowej muzułmańskiej (najbliższy meczet był  w Winksznupiach powiat Kalwaryjski). Mułła pełnił obowiązki urzędnika stanu cywilnego i prowadził księgi metrykalne. Islam nakazywał odbycie obrządku chrztu i ślubu w domu (meczet to jedynie miejsce modlitwy). W związku z tym mułła przyjeżdżał na tę ceremonię do domu zainteresowanych. Zachowało się nieco ksiąg z gmin wyznaniowych muzułmańskich w Archiwum Państwowym w Białymstoku, Lublinie i w archiwach litewskich. Immam spisywał również intercyzę.

2. Jakiego wyznania była Ewa przed przejściem na islam?
Komentarz do pytania:
Nie wykluczałbym żadnego z wyznań, chociaż konwersja na islam dla niektórych wyznań była trudniejsza bo łączyła się z ostracyzmem w rodzinie, środowisku.

3. Czy Ludwik, Ludwig to może być nazwisko?
Komentarz do pytania:
Takie nazwiska funkcjonowały w Suwałkach w XIX wieku.

4. Dlaczego poszukujesz informacji (prawdopodobnie chodzi  o sprawy majątkowe) w zespole notariusza Henryka Brzósko (1890-1913)?
Komentarz do pytania:
Jeżeli w 1928 r. Ewa chciała odzyskać majątek musiała raczej trafić do notariusza  Bolesława Monikowskiego (1921-1939). W 1928 r. właścicielem cukierni i piekarni przy ul. Kościuszki 78 był  Abdul Gamid, do tej rodziny ( Gamid B.)  należała również w tym czasie piekarnia przy Joselewicza 40. Sądzę że chodzi o tę samą piekarnię, zmieniła się tylko numeracja.  

5. Dlaczego szukasz informacji w księgach metrykalnych katolickich i protestanckich  i jakie miałyby być informacje?Sądzę, że są to jedyne możliwości odnalezienia panieńskiego nazwiska  Ewy.

Pozdrawiam Krzysztof
« Ostatnia zmiana: 29 Sty, 2010, 19:38:14 wysłana przez noka »

Offline noka

 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 4515
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Sty, 2010, 19:40:15 »
Dzięki za informacje. Gulapoglu korzysta z tłumaczenia Google, więc troszkę przeredagowałem Twój tekst i rozwinąłem skróty.

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Lut, 2010, 03:28:01 »
Noka, Krzysztof and other group members;

Thank you so much for your help.

Unfortunately I do not know Polish for this reason I can't understand some parts exacly. If you write in English or at least "number 4", it will be good.

1) We don't have information where and when they are married. But their first son was born 1900 or 1902.
2) My greatgrandmother's name is not Ewa (Eva). Her name ise Ludwiga or Ludwika. After she went to Turkey she took a Turkish name (Havva means Ewa in Polish language).
We do not know her maiden name. We do not know her nationality exactly. She can be Polish or German. German is more probable. Because we know her brother's name is Fritz. He should be a pastor/priest. Fritz is a German name. At World War II she wore cross. She said that "If I do not wore cross, they do not give me bread.".
3) Ludwiga (Ludwika) must be a nurse. She has got medical information. She graduated from a nursing high school. She operated a lottery shop from 1928 to 1941. Perhaps it was in Suwalki
4) We think perhaps we can find some information about her maiden name or another information at Henryka Brzósko (1890-1913) Archive. My greatgrandfather has closed his shop (Pilsudskiego 1) in 1915 and come to Turkey in 1915. I do not know who is notary of Suwalki in 1915 ? You say the bakery shop owner in Kosciuszki 78 (Joselewicza 40) is Abdul Gamid (Gamid B.) in 1928. Abdul Gamid (in Turkish Abdülhamit) is a name and B. (short form) should be his surname. Can you share the document link at here ? Perhaps I know this person from our area.
5) A Turkish girl from Suwalki research these archives to find Ludwiga (Ludwika was born in 1874)'s maiden name. But at that years we guessed her name as Eva (Ewa). Because she took a new name Havva in Turkey. But after that we learnt his name was Ludwiga (Ludwika) from a relative.

Noka, Krzysztof and other group members thank you so much again. Do not forget you have a friend in Istanbul / Turkey.

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Lut, 2010, 03:36:59 »
Noka, Krzysztof i innych członków grupy;

Dziękujemy s za pomoc.

Niestety nie znają języka polskiego z tego powodu nie mogę zrozumieć niektórych częściach exacly. Jeśli piszesz w języku angielskim lub co najmniej "numer 4", to będzie dobrze.

1) Nie mamy informacji, gdzie i kiedy są małżeństwem. Ale ich pierwszy syn urodził się 1900 lub 1902 roku.
2) Moja greatgrandmother jego nazwa nie jest Ewa (Eva). Jej imię ise Ludwiga i Ludwika. Po roku wyjechała do Turcji wzięła tureckie nazwisko (Havva oznacza Ewa w języku polskim).
Nie znam jej nazwiska panieńskiego. Nie znamy dokładnie jej obywatelstwa. Ona może być polskim lub niemieckim. Niemiecki jest bardziej prawdopodobne. Ponieważ wiemy, jej brat ma na imię Fritz. On powinien być proboszcz / kapłan. Fritz jest niemiecka nazwa. Podczas II wojny światowej nosiła krzyż. Powiedziała, że "Jeśli nie ja nosili krzyż, że nie da mi chleb"..
3) Ludwiga (Ludwika) musi być pielęgniarka. Zdobyła informacji medycznych. Absolwentka szkoły pielęgniarskiej. Operował sklep loterii od 1928 by 1941. Może to właśnie w Suwałkach
4) Uważamy, że być może będziemy mogli znaleźć informacje na temat jej nazwisko panieńskie lub innego informacji Henryka Brzosko (1890-1913) Archiwum. Mój pradziadek zamknęła swój sklep (Piłsudskiego 1) w roku 1915 i pochodzą z Turcją w 1915 roku. Nie wiem kto jest notariuszem w Suwałkach w 1915 roku? Mówisz, że właściciel sklepu z piekarni w Łodzi, 78 (Joselewicza 40) Abdul Gamid (Gamid B.) w 1928 roku. Abdul Gamid (w tureckim Abdülhamit) to nazwa i B. (w skrócie) powinny być nazwiska. Czy można udostępnić link dokumencie tutaj? Chyba wiem, że to osoba z naszej okolicy.
5) Turkish dziewczyna z badań Suwałki tych archiwów znaleźć Ludwiga (Ludwika urodziła się w 1874) 's nazwisko panieńskie. Ale w tym roku możemy odgadnąć jej imię jako Eva (Ewa). Bo ona miała nową nazwę Havva w Turcji. Ale po tym dowiedzieliśmy się jego nazwisko Ludwiga (Ludwika) z względne.

Noka, Krzysztof i innych członków grupy dziękuję. Nie zapomnij masz znajomego w Istambuł / Turcja.

Offline Krzysztof

 • Weteran
 • ***
 • Wiadomości: 417
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Lut, 2010, 08:36:22 »
Abdul Gamid
1928 Poland and Dancig Directory/Trade, Industry, Handicraft and Agriculture/
1928 Księga Adresowa Polski /wraz z wolnym miastem Gdańskiem/dla handlu, przemysłu, rzemiosła i rolnictwa
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=11209&dirids=1
Reszta później.
Krzysztof

Offline Krzysztof

 • Weteran
 • ***
 • Wiadomości: 417
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Lut, 2010, 12:18:09 »

Księga wieczysta
Ustawa z dn. 6.07.1982 /ze zmianami/ O księgach wieczystych i hipotece
Rozdz.1.Art.2 /Księgi wieczyste są jawne./
http://lex.pl/bap/notariusz/Dz.U.2001.124.1361.html


Księgi wieczyste nieruchomości suwalskich znajdują się w Sądzie Rejonowym w Suwałkach
VI Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Waryńskiego 45 pok. nr 1 /Biuro Obsługi Interesantów/
Większość ksiąg prowadzona jest w systemie elektronicznym /obok istniejących papierowych
w których możemy mieć całą historię nieruchomości – zupełny odpis/
http://ms.gov.pl/kw/kw.php#form


Niezbędny jest numer księgi wieczystej ,ale na miejscu można spróbować porozmawiać
mając numer ewidencyjny nieruchomości. Link do map geodezyjnych z numerami.
http://maps.geoportal.gov.pl/webclient/


Jako powód zainteresowania można wskazać na potrzebę uregulowania spraw spadkowych,
odszkodowawczych.
Jest tylko pytanie czy  Szariff Giolab był w przeszłości właścicielem, współwłaścicielem
tej nieruchomości  czy tylko wynajmował część, całość.


Offline Krzysztof

 • Weteran
 • ***
 • Wiadomości: 417
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #23 dnia: 04 Lut, 2010, 12:00:08 »
Co wiemy na pewno o poszukiwanej.

-imię Ludwika
-wyznanie ewangelickie
-w latach 1900-1903 w Suwałkach urodziły się jej dzieci
-ojcem jej dzieci był Turek Szariff Giolup, właściciel piekarni i cukierni
  Konstantynopolska w Suwałkach
-jej brat Fritz był pastorem
-przeszła na islam
-w 1912 wyjeżdża do Turcji
-w 1928 przyjeżdża do Suwałk


Pod pewnymi warunkami zawęża to obszar poszukiwań.
28.01./9.02/ 1897r. na obszarze całego państwa rosyjskiego przeprowadzony został
pierwszy ogólnorosyjski spis ludności. Niestety zachowały się jedynie dane
statystyczne. W Suwałkach było wówczas 832 ewangelików /protestantów/ w tym
narodowości polskiej 141 ,reszta narodowości niemieckiej. W tak niewielkiej
społeczności rocznie rodziło się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.
Na Suwalszczyźnie były dwie parafie ewangelickie, w Suwałkach i Wiżajnach i kilka
filii tych parafii.

miejsce przechowywania: Archiwum Państwowe w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 69
tel: (87) 566-21-67
fax: 566-21-67
email: archiwum@suwalki.ap.gov.pl
www.suwalki.ap.gov.pl

urodzenia: ewangelicko-augsburskie
1839-1869, 1872-1885, 1887-1888, 1891, 1894, 1897-1898-1899, 1902, 1904

mikrofilmy: 1939-1869, 1872-1884

zespół: 194/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Suwałkach udostępnianie: częściowo

Offline noka

 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 4515
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Lut, 2010, 16:46:35 »
Pytanie do Krzysztofa:

Czy zakładając, że osoba przez nas poszukiwana urodziła się w Suwałkach lub najbliższej okolicy, była wyznania ewangelickiego, miała na imię lub nazwisko Ludwika/Ludwiga, to jej bliższe dane osobowe mogą znajdować się we wskazanych przez Ciebie zbiorach?

Cytuj
urodzenia: ewangelicko-augsburskie
1839-1869, 1872-1885, 1887-1888, 1891, 1894, 1897-1898-1899, 1902, 1904

zespół: 194/0 Akta stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej w Suwałkach udostępnianie: częściowo

Chodzi mi głównie o ewentualne podane właściwych danych we wniosku do Archiwum Państwowego w pozycjach wniosku:  nazwy zespołów i zakres chronologiczny badań.

Offline Krzysztof

 • Weteran
 • ***
 • Wiadomości: 417
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Lut, 2010, 19:17:13 »
Akta urodzenia dzieci Ludwiki /zakładam że na islam przeszła póżniej/

W księgach metrykalnych z 1902 lub 1904 mógł być wpisany fakt narodzin dzieci Ludwiki, gdzie będzie
również nazwisko panieńskie matki. Podaję imiona synów / od najstarszego/ Yakup Sabri /brzmi jak Jakub/
Cevdet Ethem i Halil
Tylko te księgi nie są najprawdopodobniej  udostępniane, udostępniają raczej te, które są zmikrofilmowane
Ale możesz spróbować.


Akt urodzenia Ludwiki

Ponieważ Gulapoglu podaje, że Ludwika urodziła się ok. 1874 r. /w Konigsbergu, Berlinie lub Suwałkach /
możesz  podać księgę urodzeń 1872-1884
Księgi niezależnie od wyznania sporządzane były najczęściej w języku rosyjskim / pisanym /. Księgi zawierają
skorowidze ułożone alfabetycznie.

Offline noka

 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 4515
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #26 dnia: 04 Lut, 2010, 21:19:56 »
Cytat: Krzysztof
Podaję imiona synów / od najstarszego/  Yakup Sabri  /brzmi jak Jakub/  Cevdet Ethem i Halil

Skąd jest ta informacja?
Albo coś przeoczyłem w dotychczasowej dyskusji, albo jest to nowa informacja.

Offline gaga

 • - VIP -
 • *****
 • Wiadomości: 5209
 • Płeć: Kobieta
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Lut, 2010, 22:57:48 »
Czytałam ,ale nie dokładnie śledzę wątek i myślałam ,że ja przeoczyłam .Teraz przejrzałam i nic na ten temat nie doczytałam się :P

Dużo nie mogę pomóc ,a cała sytuacja budzi pewne wątpliwości  :-\  Kiedyś w takich sprawach zgłaszano się do Czerwonego Krzyża ,ale to były odległe lata ;)

Offline noka

 • Administrator
 • *****
 • Wiadomości: 4515
 • Płeć: Mężczyzna
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Lut, 2010, 23:06:27 »
Myślę, że nie jest tak źle. Guzik i Krzysztof mają wiedzę ekspercką. Dzięki ich pomocy może uda się zawęzić krąg dokumentów do przeszukania. W najbliższym czasie wybiorę się do suwalskiego Archiwum i zapytam o warunki korzystania z akt.

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Lut, 2010, 03:29:11 »

Dear Members;

1) First of all, I can't find the record of Abdul Gamid (Gamid Page). Which page of this link: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=11209&dirids=1
2) I didn't share informations of their (Ludwiga and Sherif) sons as "Yakup Sabri, Cevdet Ethem, Halil." Because I do not think that a record exist at birth records in Suwalki Archive. At he same time sons had gone to Turkey in 1910. Without a maiden name it is difficult to find information about my family. I research of Ottoman Archive but only 5 million document (totally 150 million) are translated to Turkish. For this reason I can find her maiden in future term.
3) We are not sure about her birth place: Konigsberg, Berlin or Suwalki. Suwalki is a posibility only.
4) There are document (Suwałki, poradniki biznesowe 1929) bakery shop in Kosciuszki 80:
http://file1.hpage.com/000758/84/bilder/suwalki20.jpg
http://file1.hpage.com/000758/84/bilder/suwalki21.jpg
It shows Kosciuszki 94 but there is a same pharmacy at Kosciuszki 92
Perhaps a person visit this forum can know her in future term.
Thanks.

Google:

Szanowni Członkowie;

1) Przede wszystkim, nie mogę znaleźć zapis Abdul Gamid (Gamid strony). Której stronie ten link:
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=11209&dirids=1
2) Nie informacjach akcji ich (Ludwiga i Sheriff) synów jako "Yakup Sabri, Cevdet Ethem, Halil". Ponieważ nie sądzę, że istnieje zapis w aktach urodzenia w Suwałkach Archiwum. Co on sam synów czasu poszli do Turcji w 1910 roku. Bez nazwiska panieńskiego trudno jest znaleźć informacje na temat mojej rodziny. I badań Archiwum tureckiej, lecz jedynie 5 milionów dokumentów (łącznie 150 milionów) są tłumaczone na turecki. Z tego powodu można ją znaleźć dziewczynę w przyszłości.
3) Nie wiemy o niej miejsce urodzenia: Królewcu, Berlinie czy Suwałkach. Suwałki są Państwo możliwość tylko.
4) 4) Istnieje dokument (Suwałki, poradniki biznesowe 1929) sklep piekarni w Łodzi, 80:
http://file1.hpage.com/000758/84/bilder/suwalki20.jpg
http://file1.hpage.com/000758/84/bilder/suwalki21.jpg
To pokazuje, Kościuszki 94, ale nie jest sam w aptece Kościuszki 92
Być może osoby odwiedzenia tego forum może ją znać w przyszłości.
Dzięki.