Autor Wątek: My Family History in Suwalki  (Przeczytany 77920 razy)

tojaaaa

 • Gość
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #120 dnia: 27 Wrz, 2010, 11:08:26 »
Gulapoglu: 90% of the Turks returned to Turkey. With money. I'm looking for people who have died in Turkey. I do not know what they did then in Turkey. And that they have a family, I know. I even wrote letters to the families in Turkey, but the response was such that it was such. More do not know. Looking for a Turkish publication of Turks in Poland - books, articles.
Andrzej

Offline Krzysztof

 • Weteran
 • ***
 • Wiadomości: 417
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #121 dnia: 27 Wrz, 2010, 12:48:09 »
Rosja przez wiele stuleci była głównym zagrożeniem dla Turcji / Oba państwa stoczyły ze sobą 13 wojen/ Gdyby w XIX w. Turcja odniosła zwycięstwo nad Rosją wzrosłyby szanse Polski na niepodległość. A ten „koń turecki pijący wodę z Wisły „ ma daleko starsze konotacje i pochodzi chyba z „Proroctwa Wernyhory z 1763r. wyrzeczone w twierdzy Kamieńcu, dotyczące przyszłości narodu polskiego „/ Pielgrzym Korony i Litwinów –Paryż 1834 Nr.2 /
 Cyt.
„ Naprzód tureckie konie będą pić z Wisły, potem owe z podwójnych Indyj, potem przyjdą Afrykańczykowie, a Czech z Polakiem na Krępaku siędą „
- Wernyhora – lirnik kozacki, który w XVIII w. przepowiadał losy Polski / postać legendarna /
- Krępak – Karpaty
- Kamieniec Podolski – twierdza na dawnej granicy polsko- tureckiej

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #122 dnia: 27 Wrz, 2010, 15:28:29 »

Tojaaaa;

First of all I would like to signify that people is not interested much with family research in Turkey. There are also some difficulties. We have no good civil records like church records. There are some records but it is generally interested with famous people. And the records are in Ottoman language (old Turkish language) and lots of people can not read this writing. Woman in Ottoman term is not be included to the records. The other problem there is no surname until 1934. So it causes a diffilculty (locating a person) that for example which man is my grandfather (if there are two or more people with the same surname).  That's why the informations that they will give you will become unenough. Lots of family learned lots of information about their family history from us. Ottoman Archives, records in Poland, in Russia, the internet and your informations provided us lots of information. We gave informations and lots of documents to the families.
As I research 177 familes' history in my area, I can say that they earn good money on abroad but a few of family members can bring their money to Turkey. Moneys are withdrawn from circulation and they can not be used in Turkey.  WWI and 1917 Revolution influence them deeply like my greatgrandfather Serif Gulab. He has given money to other people but as there is no money after revolution, he can't take the money back. The invoices are at our archive. He has given all of his money to a soldier to go to Turkey in 1917. Even some rich people has died in Turkey that he didn't have a meal. We know from explanations that these people are very poor in Turkey. Some of them has also worked in Istanbul after returning to Turkey. They opened bakery shops. Petrograd Bakery Shop, Moscow Bakery Shop, Ferah (a family name) Bakery Shop is some of them. They are on the central street (İstiklal Street) of Istanbul.  The others (in general part) has continued to be in agricultural facilities. After a term (1950s) they have gone to Ankara and they opened bakery shops. Today their sons and grandsons are operating lots of bakeries. İzmir and Istanbul is the other cities.
I can suggest you only one book. It's name is "Gurbet Pastasi" by Can Ugur Biryol. You can find some information with this book. It is the only book. The other information source is my site. I benefited from books, newspapers and etc. I share some more documents and informations for you at here.
Finally, I would like to say that website informations about this issue will be translated to English in the future term.

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #123 dnia: 27 Wrz, 2010, 15:29:38 »
Tojaaaa;

Przede wszystkim chciałbym oznacza, że ludzi nie interesuje się wiele badań z rodziną w Turcji. Istnieją również pewne trudności. Nie mamy dobrych zapisów metrykalnych jak kościół. Istnieje kilka rekordów, ale jest ogólnie zainteresowany ze znanymi ludźmi. I dokumentacja w języku Ottoman (stary język turecki), a wiele osób nie może czytać tego tekstu. Kobiety w okresie Ottoman nie jest włączone do dokumentacji. Inny problem nie ma nazwisko do 1934 roku. Więc powoduje diffilculty (odnalezienie osoby), które na przykład, że człowiek jest mój dziadek (jeśli są dwie lub więcej osób o tym samym nazwisku). Dlatego informacje, które dają staniesz się unenough. Losy rodziny dowiedziałem się wiele informacji o ich rodzinie od nas. Ottoman Archiwum rekordy w Polska, w Rosji, Internetu i informacji przedstawionych nam wiele informacji. Daliśmy informacje i dokumenty do wielu rodzin.
Jak badania historii 177 starobojarskie "w mojej okolicy, mogę powiedzieć, że dobrze zarabiać za granicą, ale na kilku członków rodziny może przynieść pieniądze do Turcji. Pieniądze zostały wycofane z obiegu i nie mogą być wykorzystane w Turcji. Wojny światowej i rewolucji 1917 roku wpływ ich głęboko jak mój pradziadek Serif Gulab. Dał pieniądze na innych ludzi, ale jak nie ma pieniędzy po rewolucji, nie może podjąć pieniędzy. Faktury są w naszym archiwum. Dał wszystkie swoje pieniądze żołnierza, aby przejść do Turcji w 1917 roku. Nawet bogatych ludzi zmarła w Turcji, że nie miał posiłku. Wiemy od wyjaśnienia, że ci ludzie są bardzo słabe w Turcji. Część z nich pracowała także w Stambule po powrocie do Turcji. Otwierali sklepów piekarniczych. Piekarnia Sklep Piotrogrodzie, Moskwie Piekarnia Sklep, Ferah (nazwisko) Piekarnia Sklep jest kilka z nich. Znajdują się na głównej ulicy (Istiklal Street) w Stambule. Inne (w części ogólnej) nadal jest w rolniczych ośrodkach. Po okresie (1950) są już do Ankara i otworzyli sklepów piekarniczych. Dziś ich synowie i wnuki działają wiele piekarni. Izmirze i Stambule innych miastach.
Mogę zaproponować tylko jedną książkę. Jego nazwa to "Gurbet Pastasi" przez Czy Ugur Biryol. Możesz znaleźć trochę informacji z tej książki. Jest to jedyna książka. Inne źródła informacji jest moja strona. I korzystał z książek, gazet itp. I podzielić się więcej dokumentów i informacji dla Ciebie tutaj.
Wreszcie, chciałbym powiedzieć, że na stronie internetowej informacje na temat tego problemu będzie przetłumaczony na język angielski w przyszłości.

tojaaaa

 • Gość
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #124 dnia: 27 Wrz, 2010, 18:10:10 »
This book is not in Poland. Bookstores in Turkey do not send books to the Poland. And I can send you a list of the Turks who lived in Lublin and Zamosc? And check whether you know anything about them? Also my article. The second article will soon be published. But not here, just e-mail.

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #125 dnia: 28 Wrz, 2010, 12:39:28 »
Tojaaaa;

I can buy this book and I can send this book to your adress or I can scan it to your mail page by page if I can not find this book in Turkey. But can you solve the language problem ? You can benefit from Turkish students (turcologist) I think. If you send the names who lived in Lublin and Zamosc, I try to help you and I can give you more information. I will be very happy for your publications with me.

Tojaaaa;

mogę kupić tę książkę i mogę wysłać tej książki na adres czy mogę go zeskanować do strony mail przez stronę, jeśli nie mogę znaleźć tej książki w Turcji. Ale możesz rozwiązać problemu językowego? Możesz skorzystać z tureckich studentów (turcologist) myślę. Jeśli wyślesz nazwy, który mieszkał w Lublinie i Zamościu, staram się pomóc i Mogę dać ci więcej informacji. Będę bardzo szczęśliwy, publikacje ze mną.

Offline Krzysztof

 • Weteran
 • ***
 • Wiadomości: 417
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #126 dnia: 28 Wrz, 2010, 14:12:41 »
Wyposażenie piekarni, zdjęcia, pocztówki. W części „Zbiory” Bosnische Backerei /być może to jednak turecka piekarnia/
http://www.muzeum-chleba.pl/?mod=galerie&id=0
« Ostatnia zmiana: 28 Wrz, 2010, 15:49:55 wysłana przez the_mask »


Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #128 dnia: 28 Wrz, 2010, 22:26:01 »
Links:

The Book:

http://www.iletisim.com.tr/iletisim/book.aspx?bid=1295
http://www.iletisim.com.tr/iletisim/bigimage.aspx?bid=1295

1909 Warsaw Address Book

Dardanelska (Odabasoglu family is from Camlihemsin town / Yukari Simsirli Village) and Izmail Dzielilow (Hemsin Town / Yaltkaya Village) is from my area. Some people took -ov (for evample Colakov) at the end of the surname. In 1934 people has taken different surnames than old times. Today Celiloglu family members surnames are Ozalp. Odabasoglu family's surname is same: Odabas.

http://www.facebook.com/photo.php?pid=4956510&o=all&op=1&view=all&subj=119962548021439&id=706874510

Odabasoglu Family Record at 1909 Warsaw Address Book

http://www.facebook.com/photo.php?pid=4967887&o=all&op=1&view=all&subj=119962548021439&id=706874510,

Odabasoglu Family Record at 1930 Warsaw Address Book

http://www.facebook.com/photo.php?pid=4967908&o=all&op=1&view=all&subj=119962548021439&id=706874510

The informations at Hemsinliyiz (It means "We are from Hemsin") Site has been shared by me and the informations has been copied to my site. I will go on to share the records with you.
« Ostatnia zmiana: 28 Wrz, 2010, 23:01:45 wysłana przez noka »

Offline Krzysztof

 • Weteran
 • ***
 • Wiadomości: 417
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #129 dnia: 29 Wrz, 2010, 09:28:26 »
Śląska Biblioteka Cyfrowa
1916 r. Księga Adresowa dla Przemysłu, Handlu i Rolnictwa / str. 142 /
Piekarnia „Dardanelska” – Abdal Mahomed Alejew – Warszawa ul Chmielna 41
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=8929
e-biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
Adresy Warszawy na rok 1908 / str. 194 /
Chałwa i Tureckie Łakocie
-Izmaił Kara Ali Zade – ul. Długa 48
-Bergel-Zade A. I Karłow O. – ul.  Marszałkowska 141
-Mechmed Ogli – ul. Pawia 34
http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=7571

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #130 dnia: 30 Wrz, 2010, 00:57:23 »
Krzysztof;

Śląska Biblioteka Cyfrowa
1916 r. Księga Adresowa dla Przemysłu, Handlu i Rolnictwa / str. 142 /
Piekarnia „Dardanelska” – Abdal Mahomed Alejew – Warszawa ul Chmielna 41
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=8929

I can not find the record. I entered the site but which number should I write to the "page selection part" in order to find this record ? or Which number should I choose at that site ? Thanks

Nie mogę znaleźć płyty. I do witryny, ale liczba ta powinna napisać do "strony część wyboru", aby znaleźć ten zapis? Którą należy wybrać w tym miejscu lub numeru? Dzięki
« Ostatnia zmiana: 30 Wrz, 2010, 06:05:03 wysłana przez the_mask »

Offline Krzysztof

 • Weteran
 • ***
 • Wiadomości: 417
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #131 dnia: 30 Wrz, 2010, 05:43:31 »
Gulapoglu, wybierz w wyszukiwarce str.142  / Backer – Piekarze /

Offline Krzysztof

 • Weteran
 • ***
 • Wiadomości: 417
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #132 dnia: 30 Wrz, 2010, 06:13:31 »
Zmylił Cię zapewne tytuł książki, który jest w języku niemieckim. Jest 1916 r. Niemcy zajęli znaczną część ziem polskich, stąd i Księga Adresowa jest w języku niemieckim.

tojaaaa

 • Gość
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #133 dnia: 30 Wrz, 2010, 09:45:51 »
Alijew to po prostu wspólnik Mustafy Pirim Zade. Działali razem, mieli "Bosfor" w Warszawie

Offline Gulapoglu

 • Forumowicz
 • *
 • Wiadomości: 73
Odp: My Family History in Suwalki
« Odpowiedź #134 dnia: 30 Wrz, 2010, 16:41:08 »

Celiloğlu Family from Yaltkaya Village of Hemşin town of Rize city.(source: 1909 Warsaw Address Book). His name is written under bakeries.

http://www.facebook.com/photo.php?pid=4977715&o=all&op=1&view=all&subj=119962548021439&id=706874510

Odabasoğlu & Pirimoğlu Family (Yukarı Şimşirli Village of Çamlıhemşin town of Rize city) (source: 1930 Warsaw Address Directory). His name is written under bakeries.

http://www.facebook.com/photo.php?pid=4977731&o=all&op=1&view=all&subj=119962548021439&id=706874510
« Ostatnia zmiana: 30 Wrz, 2010, 16:46:11 wysłana przez the_mask »