Autor Wątek: Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych  (Przeczytany 1874 razy)

RCS sp. z o.o.

  • Gość
Kochani Suwalszczanie!   

Firma RCS Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Młodzi Przedsiębiorczy” realizowanym w ramach Działania 6.1 POKL „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”.

Projekt szkoleniowo – doradczy „Młodzi przedsiębiorczy"
skierowany jest do osób do 34 roku życia, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,
mieszkających w województwie podlaskim.

Grupą docelową projektu są młode osoby do 34 roku życia, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, zamieszkujące teren Suwałk i powiatu suwalskiego, które są zainteresowane i wykazują motywację do podjęcia działalności gospodarczej lub osoby chcące nabyć wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, zakładania i prowadzenia własnej firmy, tworzenia biznes planu.

Warunki zgłoszenia udziału w projekcie:

1. Przesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego wraz z informacją z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej (dla osób zarejestrowanych w PUP) lub oświadczeniem osoby biernej zawodowo o pozostawaniu bez zatrudnienia (dla osób nie zarejestrowanych w PUP) i kopią dowodu osobistego wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia.
Dokumenty można dostarczyć osobiście, faksem lub listem poleconym na adres:
RCS Sp. z  o.o.
15-441 Białystok, ul. Spółdzielcza 8
tel. (085) 653 74 75, fax. (85) 653 72 21

2. Rejestracja uczestników następuje według kolejności zgłoszeń.


Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja rekrutacyjna dokona wyboru na podstawie przedstawionych opisów planowanych przedsięwzięć. Do udziału w projekcie rekomendowanych zostanie 20 osób, które uzyskają najwyższą punktację.

W ramach projektu osoba zakwalifikowana skorzysta ze wszystkich poniżej wymienionych form wsparcia:
•   październik 2010 r. - Warsztaty interpersonalne i aktywizujące z elementami przedsiębiorczości, 16-godzin (2 dni); szkolenie wyjazdowe;
•   październik-listopad 2010 r. - „ABC przedsiębiorczości”, 32 godziny, (łącznie 4 dni); szkolenie stacjonarne w Suwałkach;
•   październik-listopad 2010 r. - „Biznes plan, pozyskiwanie finansowania i dofinansowania działalności”, 32 godziny, (łącznie 4 dni); szkolenie stacjonarne w Suwałkach;
•   2-godzinnego indywidualnego doradztwa zawodowego (w trakcie projektu);
•   2-godzinne indywidualne doradztwa przedsiębiorczości (w trakcie projektu);
•   4-godzinne spotkanie mentoringowe z praktykami biznesu (w trakcie projektu).

Udział w projekcie dla uczestników jest bezpłatny.
100% kosztów szkoleń i doradztwa finansowanych jest
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Wszelkie informacje nt. projektu wraz z formularzami dostępne są na stronie www.rcs-hr.pl oraz pod numerem telefonu 085 653 73 23.RCS sp. z o.o.

  • Gość
Jesteś młodym aktywnym człowiekiem?
Chcesz się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia?

A może chciałbyś podjąć wyzwanie prowadzenia własnego biznesu i zostać własnym szefem ?

Mamy dla Ciebie świetną propozycję!
Zamień talent na biznes!

Zapraszamy na warsztaty interpersonalne i aktywizujące z elementami przedsiębiorczości –
2-dniowy wyjazd integracyjny do jednego z ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych w województwie podlaskim.

Już w listopadzie!

Zapewniamy transport, nocleg, pełne wyżywienie i miło spędzony czas.
Na zajęciach m.in. dowiesz się jak być asertywnym, poznasz sztukę prezentacji własnej osoby i skutecznej komunikacji w biznesie.

Rekrutacja trwa, zostało jeszcze kilka wolnych miejsc!

Wszelkie informacje nt. projektu wraz z formularzami dostępne są na stronie www.rcs-hr.pl oraz pod numerem telefonu 085 653 72 21.